משפחת סמסונוב עושה עליה

ימים ראשונים בחדרה וימים מאוחרים יותר

אריה לייב סמסונוב

נחום סמסונוב

יוסף סמסונוב

זלמן סמסונוב

אהרון סמסונוב

יעקב סמסונוב

יצחק סמסונוב