יעקב + רחל
סמסונוב
 
פנינה + אברהם
קנדריק
 
אריה + עמליה
סמסונוב
 
אופירה + אריה
ניידרמן
 
שולמית
סמסונוב
1916-1932
שיפרה     יעקב + זיוה    ליהיא
ניידרמן
 
שולמית-מיתיק +
אברהם
אוסטרוויל
 
רע + ורד
 
שי
6.12.93
 
עדי
9.7.96
 
שלי
25.8.63