יעקב + רחל
סמסונוב
 
פנינה + אברהם
קנדריק
 
אריה + עמליה
סמסונוב
 
אופירה + אריה
ניידרמן
 
שולמית
סמסונוב
1916-1932
שיפרה     יעקב + זיוה    ליהיא
ניידרמן
 
שולמית-מיתיק +
אברהם
אוסטרוויל
 
ארז + אורית
 
ליאור
21.5.86
 
יונתן
31.8.91
 
עמית
21.7.95
 
 
סיגל + דוד
 
נדב
19.10.93
 
ליהיא
19.6.95