זינה + אהרון + אסתר
סמסונוב
 
תמר + נתן
מלמד
 
רות + ברוך
קופר
 
רמה סמסונוב
14.04.21
 
אורי + רבקה
סמסונוב
 
אריה + דבורה
סמסונוב
 
 
דורית + דוד
 
 
דניאל + דבורה
 
 
פיטר + נרי
 
 
יהושוע
 
 
אדם
 
 
דוד
 
 
ג'ואנה