זינה + אהרון + אסתר
סמסונוב
 
תמר + נתן
מלמד
 
רות + ברוך
קופר
 
רמה סמסונוב
14.04.21
 
אורי + רבקה
סמסונוב
 
אריה + דבורה
סמסונוב
 
 
אבנר ישר    מיכל
 
תות
14.5.04
 
תרה
23.3.90
 
תאי
4.5.91