זינה + אהרון + אסתר
סמסונוב
 
תמר + נתן
מלמד
 
רות + ברוך
קופר
 
רמה סמסונוב
14.04.21
 
אורי + רבקה
סמסונוב
 
אריה + דבורה
סמסונוב
 
אורנה + רפי
אדלר
 
אורן
03.07.80
 
רונה
01.12.83
 
דניאל
28.12.89
 
ליהי + שמואל
רוזנברגר
 
שרון
22.02.84
 
טל
19.07.88