אסתר + אהרון + זינה
סמסונוב
 
תמר + נתן
מלמד
 
רות + ברוך
קופר
 
רמה סמסונוב
14.04.21
 
אורי + רבקה
סמסונוב
 
אריה + דבורה
סמסונוב
 
 
יריב + אביטל
 
יואב
05.01.95
 
נועה
05.11.98
 
איתי
05.0803
 
 
אלעד + דנה
 
שלי
03.01.99
 
רני
03.08.00
 
ליה
13.03.04
 
קרני + צחי
כנען
 
עומר
12.02.03
 
ילי
25.01.05