זינה + אהרון + אסתר
סמסונוב
 
תמר + נתן
מלמד
 
רות + ברוך
קופר
 
רמה סמסונוב
14.04.21
 
אורי + רבקה
סמסונוב
 
אריה + דבורה
סמסונוב
 
רוני + אלכס
אלדעה
 
אלון
31.01.75