זינה + אהרון + אסתר
סמסונוב
 
תמר + נתן
מלמד
 
רות + ברוך
קופר
 
רמה סמסונוב
14.04.21
 
אורי + רבקה
סמסונוב
 
אריה + דבורה
סמסונוב
 
גילה + יהושע
בר דיין
 

 גבי + אהוד    רחל
 
רוני
07.02.80
 
טל
07.01.86
 
אסף
07.12.86
 
אורי
1998
 
עמית
2001