זלמן + מרי
סמסונוב
 
שושנה + יצחק
הלפרין
 
הלנה + יעקב
בן-צבי
 
עמנואל + מלכה
סמסונוב
 
משה + לובה
סמסונוב
 
שולמית + אריה
+ אלפי
סמסונוב
יואל + שרה
סמסונוב
 
אלופה + משה
בן יהודה
 
מתנה + מיכה
לימור
 
עוזי + מרגלית
סמסונוב
 
טלי + ריי
ברמייסטר
 
אורן
08.05.80
 
אילן
23.11.82
 
ליאורה
30.07.87