זלמן + מרי
סמסונוב
 
שושנה + יצחק
הלפרין
 
הלנה + יעקב
בן-צבי
 
עמנואל + מלכה
סמסונוב
 
משה + לובה
סמסונוב
 
שולמית + אריה
+ אלפי
סמסונוב
יואל + שרה
סמסונוב
 
אלופה + משה
בן יהודה
 
מתנה + מיכה
לימור
 
עוזי + מרגלית
סמסונוב
 
טלי + ריי
ברמייסטר
 

 יעקב + אליסון
 
אופק
28.06.93
 
ארבל
22.12.94
 
ארד
28.01.98
 
אלה
דצמבר 2003
 
רביב
21.12.71
 
אריה
03.05.78