זלמן + מרי
סמסונוב
 
שושנה + יצחק
הלפרין
 
הלנה + יעקב
בן-צבי
 
עמנואל + מלכה
סמסונוב
 
משה + לובה
סמסונוב
 
שולמית + אריה
+ אלפי
סמסונוב
יואל + שרה
סמסונוב
 
אלופה + משה
בן יהודה
 
מתנה + מיכה
לימור
 
עוזי + מרגלית
סמסונוב
 
טלי + ריי
ברמייסטר
 
תמנע + טוני
קני
 
כרמן
16.12.76
 
זואי
30.07.78
 
אבי
04.06.81
 
עידו
29.10.62
 
אילת
15.09.68
 
שועא + מרק
מרקובצקי
 
ניצן
20.10.98
 
אור
07.03.01