זלמן + מרי
סמסונוב
 
שושנה + יצחק
הלפרין
 
הלנה + יעקב
בן-צבי
 
עמנואל + מלכה
סמסונוב
 
משה + לובה
סמסונוב
 
אלפי + אריה
+ שולמית
סמסונוב
יואל + שרה
סמסונוב
 

 זלמן + עדנה
 
שרה + עמינדב
רוזנבאום
 

 יעקב + שרה
 
 
ירון + יהודית
 
 
גיל + טלי
 
דלית + אריה
קלמזון
 
עמנואל ז"ל
28.10.69
 
אורי
21.02.93
 
מתן
10.08.95
 
דנה
01.04.98
 
גוני
13.10.00