זלמן + מרי
סמסונוב
 
שושנה + יצחק
הלפרין
 
הלנה + יעקב
בן-צבי
 
עמנואל + מלכה
סמסונוב
 
משה + לובה
סמסונוב
 
אלפי + אריה
+ שולמית
סמסונוב
יואל + שרה
סמסונוב
 
תמר + מרדכי
ברנשטיין
 
יונינה + מרדכי
בירנבאום
 
מירי + אריה
הלחמי
 
דרורה + גרשון
רימר
 
אופירה + יהודה
באומל
 
אורית + חנן
שפירא
 
יואב
03.05.79
 
דגנית
08.01.80
 
מיכל
14.01.84