זלמן + מרי
סמסונוב
 
שושנה + יצחק
הלפרין
 
הלנה + יעקב
בן-צבי
 
עמנואל + מלכה
סמסונוב
 
משה + לובה
סמסונוב
 
אלפי + אריה
+ שולמית
סמסונוב
יואל + שרה
סמסונוב
 
תמר + מרדכי
ברנשטיין
 
יונינה + מרדכי
בירנבאום
 
נעמן ז"ל
18.10.51
 
בתיה
22.7.56