זלמן + מרי
סמסונוב
 
שושנה + יצחק
הלפרין
 
הלנה + יעקב
בן-צבי
 
עמנואל + מלכה
סמסונוב
 
משה + לובה
סמסונוב
 
אלפי + אריה
+ שולמית
סמסונוב
יואל + שרה
סמסונוב
 
חוה + אפרים
מייזל
 
שלמה + מינה
הלפרין
 
אסתר + ירחמיאל
+ מגדה
הלפרין
שושנה + איתמר
+ בלה
 
ענת + יעקב
גפני
 
 
בנימין + רחל
 
מורן
19.9.83
 
מיטל
9.1.81
 
אמיר
20.8.78