אריה לייב + מלכה
סמסונוב
 
נחום + רבקה
סמסונוב
 
יוסף
סמסונוב
 
זלמן + מרי
סמסונוב
 
אסתר + אהרון + זינה
סמסונוב
 
יעקב + רחל
סמסונוב
 
יצחק + רחל
סמסונוב