שיר המשפחה


אנו בני סמסונוב מדור המייסדים
בשנת תרנ"א הגיעו ראשוני החלוצים,
את גומל הדשנה השאירו מאחור,
בישראל העדיפו הם לבחור.

כשאת אדמות חדרה שם קנו,
על אגמים ומים להם סיפרו,
חשבו הייתה זאת רכישה מוצלחת,
אך פה ציפתה להם , אוי הקדחת,
חשבו הייתה זאת רכישה מוצלחת,
אך פה ציפתה להם, אוי הקדחת.

פזמון     אריה לייב סמסונוב וזוגתו מלכה,
עם ששת ילדיהם והכלה רבקה.
נחום , יוסף וזלמן , שלהצחיק אהב,
אהרון, יעקב ויצחק, שבצרפת למד.
הם לחמו בעוז את הביצות פה לייבש,
בלעו כינין כדי את הקדחת לגרש,
חלום היה להם ,את הארץ להפריח,
חיים קלים להם איש לא הבטיח.

גם הטורקים עשו צרות צרורות,
לא הרשו להם בתים לבנות,
בינתיים התיישבו הם בחאן,
במי באר דלוחים הרוו נפשם,
שש שנים ישבו הם בחאן,
לבסוף הם הצליחו,הרי אנחנו כאן.

פזמון     אריה לייב סמסונוב וזוגתו מלכה,
עם ששת ילדיהם והכלה רבקה.
נחום , יוסף וזלמן , שלהצחיק אהב,
אהרון, יעקב ויצחק, שבצרפת למד.